Geïnteresseerd? Kijk eens op www.gsvnet.nl of https://www.facebook.com/GSVgroningen/

Mijn vereniging is christelijk, studentikoos en ongelofelijk gezellig. De plek waar bier en Bijbel naast elkaar staan, de plek om elkaar te steunen in studie en geloof, de plek van vrienden voor het leven, de plek van samen sporten, kerken en koffiedrinken, zomer- en winterkampen, soosavonden, Bijbelkringen, commissies en feestjes. De plek voor de tijd van je leven. Word jij ook lid?

Wat is de GSV?

De GSV is een vereniging waar bier en Bijbel naast elkaar kunnen bestaan. Waar we het bijzonder belangrijk vinden om samen vooral een goede tijd te hebben (feestjes!), vinden we het niet minder belangrijk om bezig te zijn met ons geloof. Dit doen we dan ook door de wekelijkse BK’s (Bijbelkringen) waar we op dinsdagavond in groepjes van ongeveer 8 personen samenkomen om samen te eten en een Bijbelstudie te doen. Achteraf wordt er vaak geborreld. Omdat een BK vaststaat voor een jaar kan je erg hecht worden met deze mensen en zo ook echt bezig gaan met je eigen geloof, omdat daar juist op die avonden ruimte voor is. Het blijft niet alleen bij de dinsdagavonden zelf, maar er zijn veel andere activiteiten met een christelijk karakter, zoals bezinningsweekend (weekend met de hele vereniging waarin het geloof centraal staat), sing-ins, bijeenkomsten met bijvoorbeeld Kerst en Pasen en vele andere momenten. De GSV is ook een vereniging die open staat voor vragen over het geloof, of voor andere kritische kanttekeningen. Zeker weten wat je wil qua geloof is dus nooit een vereiste voor lidmaatschap bij de GSV.

Naast de dinsdagavonden is de donderdagavond altijd soosavond. Tot in de late uurtjes geniet menig GSV’er van een lekker biertje op onze mooie sociëteit. Dit is de plek waar vooral gezelligheid heerst en waar menig GSV’er warm te krijgen is voor zowel goede discussies als gewoon gezellig kletsen. Naast het elkaar ontmoeten op de donderdagavond spreken GSV’ers veel af doordeweeks om te sporten, te studeren, te veel pauzes te houden in de kantine van de UB of Zernike, samen te eten, te stappen en noem het maar op. Als lid van de GSV bouw je vriendschappen op voor veel langer dan alleen je studententijd. Je bent onderdeel van een hechte groep en zult zo eigenlijk altijd mensen om je heen hebben.

Verenigingsfoto 2018-2019


De geschiedenis

De GSV is een vereniging met een lange geschiedenis. De vereniging is niet als de GSV opgericht, maar is van oorsprong een voortzetting van de studentenvereniging ‘Hendrik de Cock’ (nu bekend als Dionysos), welke in 1947 is opgericht. De vereniging ‘Hendrik de Cock’ is destijds opgericht vanuit de Gereformeerde kerken. Omdat er in de jaren ’60 kritiek kwam op de Gereformeerde kerk vanuit de vereniging, en daarmee ook op de identiteit van de vereniging, besloten op 23 juni 1966, 12 leden van Hendrik de Cock een nieuwe vereniging op te richten, namelijk de ‘Gereformeerde Studenten Vereniging’ (de GSV). Hendrik de Cock stelde zich destijds ook open voor studenten met een niet-Vrijgemaakte kerkelijke achtergrond. Ook binnen de GSV werd het openstellen van de vereniging voor niet-Gereformeerden een ding. In de jaren hierop volgend kwamen er binnen de vereniging steeds meer voorstanders van dit voorstel. Een tijd lang werd dit probleem enigszins ‘verholpen’ met het lidmaatschap als ‘gastlid’, voor niet-Gereformeerden. Hier wilde men eigenlijk ook snel vanaf, dus is er in 2004 besloten om de vereniging open te stellen voor iedereen. Hier was wel één voorwaarde aan verbonden: alle leden moesten een intentieverklaring ondertekenen waarin ze de Gereformeerde grondslag van de vereniging zouden onderschrijven.

Wat er veranderde was het volgende: de GSV werd een zelfstandige organisatie met een duidelijke Gereformeerde identiteit. Ze was hierdoor niet meer een soort ‘verlengstuk van de kerk’, maar stond hier juist los van. De keuze om lid te worden van de vereniging werd dus niet meer zozeer belemmerd of bepaald door kerkelijke achtergrond, maar men moest nu zelf kiezen in hoeverre men zichzelf vond passen bij de verenigingsidentiteit. Vanaf 2004 begon de GSV zich meer te focussen op haar vier pijlers, welke de vereniging samenvatten: christelijk, sociaal, intellectueel en studentikoos.


Fusie ATV & GSV

Naast de GSV leefde ATV (Ad Tempus Vitae) jarenlang in hetzelfde pand aan de Hereweg 40. De verenigingen leken veel op elkaar, omdat ze beiden een Gereformeerde identiteit bezaten en het Christelijke geloof in beide verenigingen centraal stond d.m.v. bijvoorbeeld Bijbelstudies op de dinsdagavond. In juni 2018 zijn de twee verenigingen Ad Tempus Vitae en Gereformeerde Studentenvereniging gefuseerd. De naam ‘Ad Tempus Vitae’ wordt nu gedragen als ondertitel van de naam ‘GSV’, en staat voor ‘de tijd van je leven’. Het grote verschil tussen deze verenigingen was het openstellen voor slechts WO’ers (GSV), dan wel HBO’ers (ATV). Na de fusie heeft de vereniging besloten open te staan voor zowel HBO’ers als WO’ers. Deze fusie heeft geleid tot het ontstaan van een gezellige, studentikoze en diverse vereniging, waarin toch ook hechtheid heerst.