Unitas Studiosorum Groningana is een traditionele en studentikoze studentenvereniging in Groningen, waar gelijkwaardigheid hoog in het vaandel staat. Als je lid wordt bij Unitas, maak je de keuze voor de mooist mogelijke toevoeging aan jouw studententijd. Je kiest ervoor om goed te feesten, maar ook om serieus te studeren. Je kiest ervoor vrienden te maken voor het leven, dingen te ondernemen naast je studie en jezelf te ontplooien.

Geschiedenis

Het huidige Unitas S.G. is een heroprichting van de studentenvereniging “Unitas Studiosorum Groningana” die heeft bestaan van eind jaren ‘30 tot 1972. De vereniging is oorspronkelijk ontstaan als alternatief voor de corpora: traditioneel maar vooruitstrevend. Destijds was er veel ophef over de ontgroeningen van de corpora en zodoende ontstond de roep naar een alternatief: Unitas S.G. Ondanks het feit dat dat Unitas S.G een traditionele vereniging was en is, kent de introductietijd geen ontgroenend karakter en hebben alle leden gelijke rechten en plichten.

Sociëteit ´t Filiaal

Sinds 21 juni 2001 beschikt de Vereniging over een eigen sociëteit, ’t Filiaal. Dit grachtenpand ligt aan het Schuitendiep, net buiten de diepenring. In de 15 jaar dat Unitas S.G het pand bewoont, is het uitgegroeid tot een sociëteit met vier barren, een bibliotheek, dakterras, keuken en verschillende werkkamers voor de senaat en commissies. Onder leden wordt de sociëteit ook wel de kroeg genoemd.

Verbanden binnen Unitas

Unitas bestaat uit jaarclubs, disputen, genootschappen en commissies. Binnen Unitas worden jaarclubs gezien als het belangrijkste verband. Een jaarclub is een groep vrienden van hetzelfde geslacht uit jouw lichting, waarmee je samen eet op woensdagavond en vervolgens samen naar de kroeg gaat. Alle jaarclubs dragen een eigen naam en hebben eigen kleuren. Naast jaarclubs kent Unitas ook disputen. Een dispuut bestaat uit leden uit meerdere jaren en is daarmee een zogeheten verticaal verband. Unitas kent drie damesdisputen en twee herendisputen. Een aantal genootschappen die Unitas rijk is, is het spellengenootschap Fortuna, het fitnessgenootschap JC de Kast en het rechtengenootschap dat openstaat voor rechtenstudenten. Al vanaf je eerste jaar mag je deelnemen in één of meerdere commissies, bij Unitas is gelijkwaardigheid namelijk erg belangrijk. Dit betekent dat je al vanaf het begin van je lidmaatschap volop de mogelijkheid hebt om je te ontwikkelen op sociaal, creatief en organisatorisch vlak. De meeste commissies bij Unitas zijn erg hecht en resulteren vaak in vriendschappen die nog jaren voort zullen duren.

Het programma

Als je vragen hebt kan je mailen naar kiezel@unitassg.nl